eBlog by Tore Hoel

My personal blog - my opinions - no one to blame but myself

eBlog by Tore Hoel header image 2

Si nei til datalagringsdirektivet!

July 14th, 2009 · 13 Comments

De politiske partiene må ta stilling

Bloggstafett for personvern – mot datalagringsdirektivet.

Personvern er en grunnleggende verdi i et demokrati. Personvernet innebærer en rett til å være i fred fra andre, men også en rett til å ha kontroll over opplysninger om seg selv, særlig opplysninger som oppleves som personlige. Etter EMK artikkel 8 er personvern ansett som en menneskerettighet.

Med en mulig norsk implementering av Datalagringsdirektivet (direktiv 2006/24/EF), som pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon (e-post, sms, telefon, internett) i inntil to år, vil nordmenns personvern bli krenket på det groveste.

Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15.mars 2006, men fremdeles har Storinget ikke offisielt tatt stilling til om direktivet skal gjøre til norsk lov eller ikke. Gjennom EØS-avtalen har Norge en reservasjonsrett. Denne har aldri før blitt brukt, men så har man heller aldri stått overfor et direktiv som representerer en så stor trussel mot demokratiets grunnleggende verdier som det datalagringsdirektivet gjør.

Vi krever at samtlige politiske partier sier ifra nå før valget om de vil gjøre datalagringsdirektivet til norsk lov eller ikke. Å ikke ta stilling, slik som de fleste politiske partiene på Stortinget (med unntak av Venstre og SV) har gjort i over tre år, er det samme som stilltiende aksept.

De politiske partiene må ta stilling nå – si nei til datalagringsdirektivet!

(Gilse Hannemyr inspirerte meg til dette blogginnlegget)

Technorati Tags: ,

Tags: Generelt nytt

13 responses so far ↓

  • There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment